Kringloopwinkel Vraag & Aanbod Wijchen

Goed Voor Elkaar!

Get Adobe Flash player

 

Algemeen

De activiteiten en doel van de stichting Vraag & Aanbod Wijchen kunnen als volgt omschreven worden: het zonder winstoogmerk, op grond van een christelijke levensbeschouwing verlenen van diensten en hulp in de meest ruime zin van het woord aan eenieder die hulp behoeft en daarvoor in aanmerking komst en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woord. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het inzamelen en vervolgens te beschikking stellen van allerlei roerende zaken, zoals kleding, huisraad en dergelijke aan mensen die daarvoor in aanmerking komen, eventueel tegen een vergoeding.

ANBI gegevens:
Stichting Vraag & Aanbod Wijchen
Kruisbergseweg 60
6601 DD WIjchen

RSIN/Fiscaal nummer: 808565473

Bestuurssamenstelling:
- Voorzitter: dhr. M. Wintjes
- Secretaris: mw. F. Yurun
- Penningmeester: dhr. A. Smid
- Overige leden: dhr. V. Roelofs en mw. C. Bekkers

Beloningsbeleid: Het bestuur ontvangt geen enkele beloning voor het uitoefenen van haar taken.

Beleidsplan: Zie separate pagina
Het beleidsplan voor de komende jaren wordt momenteel door het bestuur geëvolueerd en zal binnen kort als document gepubliceerd worden. Daarin zal o.a. aandacht worden besteed aan kwaliteitsverbetering van de organisatie, klantgerichtheid, communicatie (intern en extern) en product assortiment.

Activiteitenverslag : Zie separate pagina

Financiële verantwoording: Zie separate pagina