Kringloopwinkel Vraag & Aanbod Wijchen

Goed Voor Elkaar!

Get Adobe Flash player

Stichting V&A: Staat van baten en lasten over 2019 (in K euro's)

         

Stichting V&A Wijchen

2018

2019

Baten

 

 

 

 

Netto omzet

 

309

 

347 

Inkoopwaarde

 

161

 

185 

 

 

148

 

162 

Overige bedrijfsopbrengsten

 

0,3

 

0,6 

Som der bedrijfsopbrengsten

 

148

 

162 

 

 

 

 

 

Lasten

 

 

 

 

Kosten personeel

51

 

38 

 

Afschrijving vaste activa

62

 

72 

 

Huisvestingskosten

35

 

42

 

Kantoorkosten

7

 

11

 

Kosten vervoermiddelen

7

 

 

Verkoopkosten

 

 

 

 

Algemene kosten

14

 

16 

 

 

174

 

184 

 

Baten minus lasten

 

-26

 

-21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Financiële baten en lasten

 

 

 

 

Rentelasten en kosten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diverse baten

 

0

0

 

Diverse lasten

0

 

-

 

 

 

0

 

0

 

     

 

Naar Goede Doelen

 

65

 

75 

 

 

 

 

 

Overschot, resp. tekort

 

-91

  -96