Kringloopwinkel Vraag & Aanbod Wijchen

Goed Voor Elkaar!

Get Adobe Flash player

Stichting V&A: Staat van baten en lasten over 2020 (in K euro's)

         

Stichting V&A Wijchen

2020

2019

Baten

 

 

 

 

Netto omzet

 

241

 

347 

Inkoopwaarde

 

131

 

185 

 

 

110

 

162 

Overige bedrijfsopbrengsten

 

0,3

 

0,6 

Som der bedrijfsopbrengsten

 

110

 

162 

 

 

 

 

 

Lasten

 

 

 

 

Kosten personeel

21

 

38 

 

Afschrijving vaste activa

30

 

72 

 

Huisvestingskosten

42

 

42

 

Kantoorkosten

9

 

11

 

Kosten vervoermiddelen

12

 

10 

 

Verkoopkosten

 

 

Algemene kosten

15

 

16 

 

 

174

 

184 

 

Baten minus lasten

 

-64

 

-22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Financiële baten en lasten

 

 

 

 

Rentelasten en kosten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diverse baten

 

0

0

 

Diverse lasten

0

 

-

 

 

 

0

 

0

 

     

 

Naar Goede Doelen

 

5

 

75 

 

 

 

 

 

Overschot, resp. tekort

 

-69

  -97